AUTOMATICKÁ KRESBA S ALENOU

knihy, terapie, kurzy

Celý svět je forma energie.

Automatická kresba je jediný způsob, jak jim porozumět komplexně.

Automatická kresba a její význam

Vítejte ve světě automatické či intuitivní kresby. Jsem její propagátorkou přes 20 let a průběžně jsem si ověřila, že je pro mě nejlepším nástrojem k ověřování jakýchkoliv informací  bez ohledu na téma. V dnešním světě, ovládaném umělou inteligencí, se stane schopnost odlišit pravdu od klamu naprostou nezbytností. Vše může být zfalšováno, dokonce v reálném čase. Vše, co projde sítí komunikačních technologií, může být pozměněno tak, abyste byli přesvědčeni, že to, co k vám přichází, je čirá pravda. A přitom půjde o manipulaci, zneužití a podvod. Proto jsem přesvědčena, že schopnost spojit se s vlastním vyšším já, se svou vnitřní moudrostí, napojit se na kosmický internet, kde faleš neexistuje, bude základem zdravého rozumu v tomto podivném světě. Spolu s ní získá na hodnotě přímý lidský kontakt a setkávání.

Existuje spousta možností, jak si ověřit pravdu. Jste totiž mnohem větší bytosti, než si dokážete představit. Součástí vaší existence jsou sféry, které vůbec nevyužíváte, protože vám nikdo neřekl, že vůbec existují. Samo tělo je autonomní systém pracující nezávisle na vašem rozumu. Má své vlastní vědomí napojené na vyšší úrovně vědomí, které řídí život na planetě. Do jeho činnosti zasahujeme svým myšlením a emocemi. Pokud se naučíme myšlenkovou činnost pozastavit a začít s ním komunikovat přes podvědomí, dokáže nám sdělovat odpovědi na naše otázky např. formou určitého pohybu ruky (kyvadlo, virgule, kineziologický test). Musíte však klást otázky tak, aby se dalo odpovědět ano, ne. Stejným způsobem je možné se dotazovat při automatické kresbě. A nejen to. Kresba vám ukáže mnohem víc - bloky a disharmonie a jejich vzájemné souvislosti zobrazené v jednotlivých rovinách vaší bytosti. Což je nezbytné pro jejich změnu, která je plně ve vašich rukách.

Co najdete v mé nabídce: 

 

Kontakt: alena@automaticky.cz

 • Videokurz (terapie s rozborem energií již neposkytuji!)
  Automatická kresba je úžasný nástroj pro rozbor a uzdravení jakékoliv situace, protože vše ve vesmíru se dá zobrazit jako určitá forma energie. Po 20 letech aktivní práce s klienty mě cesta vede jinam. Naučte se proto základy automatické kresby a pracujte na své transformaci sami.
 • Individuální výuku automatické kresby
  Skupinové kurzy teď neplánuji. Výuka je možná pouze individuálně v rozsahu 4hod, obsah se odvíjí od vašich osobních schopností a potřeb.
 • Prodej mých publikací
  Před lety vznikla série 3 dílů knihy Svět je kouzelná hra energií, které jsou návodem pro práci s energiemi prostřednictvím automatické kresby. Je v nich vysvětlena i moje metoda, obsažená ve videokurzu. Nově jsem vydala knihu příběhů Vesmír v mé hlavě. Je určena pro všechny hledající, nejen pro zájemce o automatickou kresbu.

Výuka probíhá v Olomouci v odpoledních hodinách, je určena pro 1-2 osoby

Co vám automatická kresba přinese?

Zobrazí vám naprosto cokoliv

Kresba zobrazí vše jako formu energie - tělo, mysl, duše, věci, vztahy, pocity, myšlenky...

Pomůže vám v rozhodování

Jediná správná cesta je ta, která vás podporuje na všech úrovních

Ukáže vám, proč se děje to, na co se ptáte

Dětství, rodina, karma jsou plné traumatických zážitků, které ovlivňují dění dnes

Stane se vaším nástrojem pro změnu a řešení problémů

Některé druhy kreseb léčí a transformují energie

Uvidíte svět v souvislostech

Všechno je propojeno - jsme vetkáni do sítě vztahů napříč časem a prostorem

Udělá z vás lepšího člověka

Zjistíte, že můžete pomáhat nejen sobě, ale i ostatním

Kdo jsem? Alena Vychodilová

 • automatické kresbě se věnuji od roku 2000
 • vytvořila jsem systém, jak najít příčiny problémů v energetickém poli člověka
 • principy systému popisuji v trilogii "Svět je kouzelná hra energií", nebo učím na kurzech
 • automatická kresba je pro mě nástrojem sebepoznání a průvodcem na duchovní cestě
 • pracuji rovněž na dálku prostřednictvím videohovoru
 • stále se tím bavím - proto jsem napsala i knihu příběhů z mé dosavadní praxe
  "Vesmír v mé hlavě"
 • žiji v Olomouci, kde se s vámi ráda potkám

Automatická kresba v mém podání slouží především k harmonizaci vlastní osobnosti, zvýšení osobní vibrace a zvětšení prostoru, ve které se cítím dobře. Není určena k manipulaci s jinými bytostmi a k napravování světa. Ten je v každém okamžiku dokonalý.

AKTUÁLNĚ:

Osobní terapie s rozborem energií již neposkytuji!

Zájemcům o kurz se věnuji také individuálně. Zájemci pište na mail alena@automaticky.cz  

PUBLIKACE:

Nejnovější: kniha příběhů o tom, co vše se může stát na duchovní cestě, proložená řadou návodů k práci s energiemi a s automatickou kresbou.