FAQ

 

aneb Otázky a odpovědi

Automatická kresba - proč by se ji člověk měl vůbec učit?

Já ji miluji, protože mi odpovídá na otázky.  A nejsou to lecjaké otázky, ale základní otázky života, vesmíru a vůbec. Na takové otázky se těžko hledají odpovědi. Jsou roztroušeny v moudrých knihách, ale málokdy dají odpověď na osobní otázku vzešlou z konkrétní situace.

Jak s tím ale souvisí automatická kresba?

Automatická kresba je zpráva z podvědomí. Někdy se nazývá intuitivní. Ukáže nám, jak na tom jsme. Odhalí nám disharmonická místa naší bytosti. A dává nám šanci je napravit. Dokonce nám pomůže pochopit, kdo jsme, odkud pocházíme a jaký je náš úkol zde na Zemi v tomto konkrétním životě. Vše záleží na tom, co chceme o sobě zjistit a zda vůbec otázky pokládáme.

Co vlastně automatická kresba zobrazí?

Nakreslí obraz energií.  Dnes už snad není žádným tajemstvím, že i hmota nebo myšlenka jsou různé formy energie. Mnohé z nich nejsou měřitelné přístroji, ale naše podvědomí je snímá a dokáže je převést do srozumitelné formy, tedy do kresby. Každý člověk si najde jinou formu zobrazení, která je pro něj specifická. Takové kresbě nejvíce rozumí ten, kdo ji vytvořil. Protože při kreslení vnímá i své pocity a sleduje tok myšlenek ve své hlavě.

Proč je tak důležité zobrazovat právě energie?

Protože kvalitu energií lze přetvořit vlastní myslí. Není to úžasné? Kresba nám dává nejen obraz stavu energií, ale zároveň návod, jak je přetvořit, harmonizovat, transformovat. Někdo má větší sílu myšlení, někdo menší, ale vždy se stane změna i pouhým pochopením. Kreslení nás navíc vede k samostatnosti. Ke spojení s vnitřní moudrostí, se svým vyšším já. Tím se stáváme svobodnějšími a nezávislejšími. Dokážeme ovládat své pocity a měnit běh svého života.

Proč zrovna pocity?

Protože pocity a emoce jsou hybnou silou života. Ty určují, jakou energii vysíláme do světa a jaké formy energií z něj zpětně přitahujeme. Nějaké pocity má každý, ale ne každý si je uvědomuje a ne každý s nimi umí pracovat, přestože je tato dovednost základem šťastného a naplněného života. Automatická kresba je jedním ze způsobů, jak si je uvědomit, popř. změnit. Každou harmonizací vylepšujeme celkový obraz svých energií a tím přispíváme ke zlepšení energií celé společnosti, planety, ne-li vesmíru.

Jaký vliv bude mít automatická kresba na vás?

  • rozvine vaši intuici a prohloubí vaši empatii
  • začnete lépe chápat sami sebe a svou roli v životě
  • získáte sebedůvěru, že dokážete ovlivnit každou situaci
  • stanete se tak aktivními tvůrci svého života

Kdy je vhodné automatickou kresbu použít?

Kdykoliv, když chceme něco zjistit o příčině svých nesnází. Naše osobní problémy nás přece zajímají nejvíce. Proto vyhledáváme různé rádce, terapeuty, kartářky a podobné osoby, abychom za a) pochopili, co se to v našem životě děje a za b) našli z toho cestu ven.
Bolest a utrpení je hybnou silou evoluce lidského života. Není to zrovna povzbudivé zjištění, ale jedině tak se posouváme k tomu, abychom byli lepšími bytostmi. Humánnějšími, laskavějšími a moudřejšími. S každou nepříjemnou zkušeností přichází poznání a tak se postupně rozvíjíme. Jednotlivě i jako celek.

Dokáže se automatickou kresbu naučit každý?

Ano, protože bezmyšlenkovité čmárání umí každý. Ne každý však má potřebu tuto dovednost rozvíjet tak, aby z kresby něco získal. Pokud chybí záměr, není kresba k ničemu. Čím konkrétněji se ptám, jak vypadá energie mého problému v mém energetickém systému, tím přesnější dostanu odpověď.

Jak mám ale kreslit bezmyšlenkovitě, když se na něco konkrétního ptám?

Dovednost přepínat rozum a intuici je základním předpokladem práce s automatickou kresbou. Existují různá cvičení spojená s dechem a pozorností, která umožňují tuto dovednost získat. Jedině opakováním člověk přijde na to, jak ten stav vnímá uvnitř a dokáže si ho snadněji vyvolat. Po neochotě kreslit je nedůvěra ve vlastní intuici druhou největší překážkou v kreslení.

Když tuto nedůvěru překonám a chci se naučit automatickou kresbu, co mám vlastně kreslit?

Jsou dvě cesty. Buď nechám ruku nakreslit k tématu cokoliv, čemu budu rozumět (i to je součást zadání), jako např.: jak vypadá energie bolavého místa, jak vypadá energie proudící mezi mnou a partnerem... Nebo budu postupovat podle systému, který např. popisují východní nauky (čakry apod.). Studium tématiky jako je tradiční čínská medicína, feng-šuej, ájurvéda, jóga ... je přínosné celkově, naučí nás myslet v univerzálních energetických vztazích. To je naprosto odlišné od západního způsobu myšlení.

Je možné pomocí automatické kresby dosáhnout osvícení?

Osvícení je v podstatě změna vnitřní vibrace. Cesta k němu může vést přes automatickou kresbu, ale taky nemusí. Kresba nám však ukáže, jak moc jsme se proměnili. Taková forma kontroly může člověka potěšit, pokud o ni neusiloval. Naopak pokud si člověk zadá vznešené cíle a není schopen jich dosáhnout, některá zjištění ho mohou uvrhnout do zklamání. Vznešené cíle jsou sice krásné, ale vede k nim trnitá cesta pokusů a omylů, slepých uliček, zklamání a znovunalézání ztracené víry. Jde o soustavnou práci, bez ní to nejde. Osvícení je dlouhodobý proces a lze ho dosáhnout i v tichu svého domova, aniž byste jezdili do ášramu nebo vyhledali guru.