Vesmír v mé hlavě

Mé amatérské pokusy sdělit nesdělitelné se po mnoha letech od vydání publikací o automatické kresbě zhmotnily do knihy příběhů, které by měly čtenáři ozřejmit to, co dnes považuji za samozřejmé - jiné vnímání světa a jeho souvislostí. Nebylo tomu tak vždy. Moje cesta poznání začala před více než dvaceti lety. Nevedla přes těžké nemoci ani zážitky blízké smrti. Prožívala jsem běžný život stejně jako lidé kolem mě. Ale i tento docela obyčejný život mi ukázal, že duchovnost nelze oddělit od samotného žití.

190 Kč
Dostupné