Moje knihy

Novinka!    "Vesmír v mé hlavě"
kniha příběhů, které se staly
v souvislosti s automatickou kresbou

Mé amatérské pokusy sdělit nesdělitelné se po mnoha letech od vydání publikací o automatické kresbě zhmotnily do knihy příběhů, které by měly čtenáři ozřejmit to, co dnes považuji za samozřejmé - jiné vnímání světa a jeho souvislostí. Nebylo tomu tak vždy. Moje cesta poznání začala před více než dvaceti lety. Nevedla přes těžké nemoci ani zážitky blízké smrti. Prožívala jsem běžný život stejně jako lidé kolem mě. Ale i tento docela obyčejný život mi ukázal, že duchovnost nelze oddělit od samotného žití.

- Přečetl jsem pro mě fascinující knihu Aleny Vychodilové Vesmír v mé hlavě a to mě tak inspirovalo, že jsem si znovu pročetl její předcházející knihy o automatické kresbě a po delší době jsem začal malovat a mám z toho velmi dobrý pocit. Standa

- Tvoji knížku jsem přečetla asi na 3x, moc se mi líbila, je napsaná velmi zajímavě a čtivě a otevřeně. Pro mě o to zajímavější, protože už tě nějakou dobu znám a o některých tvých zážitcích si pamatuji, jak jsi mluvila... Magda

Svět je kouzelná hra energií 1.-3. díl

 Od chvíle, co se mi začínaly otevírat kanály pro komunikaci se svým vyšším já, s dalšími bytostmi a našla jsem cestu k univerzální pravdě, zaznamenávala jsem si pro mě tolik objevné a krásné myšlenky. Cítila jsem, že všechno potvrzuje mé nejniternější pocity a že se nemám bát otevřít lásce a veřejně se k tomu přiznat. Kniha vznikla z hluboké potřeby sdílet laskavé a pravdivé myšlenky a zároveň ukázat, jak lze zobrazit život jako energetické procesy, které denně prožíváme.

Přirozeným vývojem jsem se stala terapeutkou a šiřitelkou metody, která sice vychází z automatické kresby, ale dokáže ovlivnit všechny oblasti života spolu se změnou myšlení. V té době jsem začala provádět rozbor energií systematicky a tento systém je v knize popsán. Zároveň je doplněn dalšími inspirujícími myšlenkami, které ke mně přicházely přímo, nebo přes jiné autory.

Původně jsem měla v plánu napsat jednoduchý manuál pro účastníky kurzů, který by jim blíže ukázal postupy rozboru a práce s energiemi. Něco jako kuchařku. Nemohla jsem však vynechat témata, s nimiž se setkávám nejčastěji, takže se kniha rozrostla o řadu textů, které mají ukázat vzájemné souvislosti mezi tím, co je uvnitř lidského nitra a jak se toto nitro projevuje venku v běžném životě.

Mám pocit, že právě tuhle knihu jsem si právě teď potřebovala přečíst. Mluví mi z duše.. Možná proto, že je taková "lidská", když ji čtu, připadá mi, že moudrost, která z ní ke mně promlouvá, je mi velmi srozumitelná a blízká.
Jana Švanygová
Ta kniha je v psaném textu mnohem hlubší, takže ji nyní musím číst jako Bibli, po jednotlivých větách a stále se k nim vracet. Ty věty mě pak katapultují do mého vlastního neprobádaného prostoru, s kterým se musím obeznámit. Z toho důvodu postupuji velmi pomalu a rozumím tomu, že to tak má být.
Miroslav Teplík
Každý den jsem znovu fascinována četbou Vaší knihy. Je v ní všechno, co jsem postupně zjišťovala z různých knih, kurzů a vlastních zkušeností. Jen se zatím trochu obávám pustit se do praxe, jsem jen teoretik.
Petra Zmátlová