Kurz automatické kresby - základní

Základní kurz zahrnuje moji originální diagnostickou metodu, díky které dostanete informace o všech oblastech energetického systému - celkovém stavu energie, čakrách a auře. Na ně pak navazují další kroky.

Abyste se nemuseli vracet na úvodní stránku kurzů, jsou i zde přístupné první dvě lekce zdarma.

Lekce 1.

Co je automatické kreslení, jak zobrazit různé formy energií , jak začít...

DOPORUČENÍ

- Trénujte uvolnění a zklidnění mysli. Využijte chvilek, kdy lelkujete – tehdy je váš rozum v útlumu a brána do podvědomí otevřená.

- Kreslete svou energii jakoukoliv formou v různých situacích a časech. Postupujte od celku k detailu. Ke stejné situaci nakreslete celkový stav, stav těla a mysli, stav částí těla apod.

- Kreslete také, jak vypadá vaše vzájemná výměna energií s různými osobami, popř. se stejnou osobou v různých situacích.

 - Vnímejte při tom své pocity. Pište si ke kresbám čas, datum a zadání, popř. pocity. Tak si vytvoříte vlastní škálu obrazů energií.

Lekce 2.

Vyčmrkávací metoda, zásady automatického kreslení a etika, celková osobní harmonizace...

DOPORUČENÍ

- Zbavujte se svých strachů, zábran a bloků metodou čmrkání. Může se stát, že se spolu s pláčem uvolní dlouho potlačované emoce. Zaměřte se na všechny nepříjemné vzpomínky spojené s kreslením. Nebo na strach spojený s odhalováním tajemna.

- Pokud jste předělaní leváci, používejte ke kreslení tu ruku, která sáhne po tužce spontánně.

- Harmonizujte kresby pomocí mých symbolů. Ty používejte také k celkovému zlepšení své kondice, k ochraně a harmonizaci vztahů. A i když žádnou energii nenakreslíte, používejte rovnou můj harmonizační postup.

Následující lekce vám odhalí moji jedinečnou metodu rozboru energií.

Než však začnete něco zkoumat, je vhodné, abyste byli v dobrém napojení na kosmický internet. Informace o tomto napojení najdete hned ve 3.dílu. Nahrála jsem vám meditaci, která vás do vhodného stavu naladí. Během dne se nacházíme v různých emočních stavech  a ty nejsou vždy vhodné pro práci s energiemi. Meditace vás přeladí a nachystá na dotazování. Časem si na tento stav zvyknete natolik, že nebudete mít problém si ho před kreslením kdykoliv vyvolat.

Lekce 3.

Jak vypadá celkový rozbor v příkladech, 3 základní části rozboru, celková energie a napojení na zdroje - proč je důležité být správně zapojen do energetického systému

DOPORUČENÍ

- Kreslete velikost a tvar své celkové energie a napojení na zdroje v různých situacích. Na příklad:

  • Po ránu, v práci, na dovolené, při sportu, po meditaci, po duchovním semináři, po hádce...
  • Průměrný stav za delší období

- Protože je toto téma poněkud abstraktní, doporučuji se k němu vrátit, až budete více zběhlí v kreslení

Lekce 4.

Čakry jako zdroj mnoha informací o těle, psychice i vztazích, čakry jednotlivce stručně z hlediska tvaru, co ukazují čakry 2 partnerů, uzdravit vztah nebo se rozejít?

DOPORUČENÍ

- Začněte nejdříve kresbou kolečka – na nic nemyslete, jen nechte ruku kroužit, všímejte si směru kroužení, síly kresby, rychlosti pohybu – to je přirozený obraz energie, vše, co je jinak je potřeba léčit. 

- Kreslete svoje čakry v různých situacích – při konkrétních zážitcích, při setkání s konkrétními lidmi, pozorujte své pocity a zapisujte si je vedle

- Zkoumejte svůj současný nebo starý partnerský vztah - jak vypadá vaše společná energie, která propojuje jednotlivé čakry?

Lekce 5.

Aura - jak energie proudí po auře obecně, 1. vrstva aury - obraz fyzického těla, 2. vrstva aury - vnitřní mužská a ženská energie

DOPORUČENÍ

- Obraz fyzického těla na auře zkombinujte s energií těla. Rýma, horečka, alergie, nevolnost, bolest zad, angína, zlomenina.... spousta lidí má problémy s páteří – hledejte zablokovaná místa na těle a srovnávejte s prouděním energie na auře.

- Téma mužská x ženská energie – zkoumejte kdy je v převaze jedna nebo druhá podle rolí, které v životě zastáváte – ve vztahu s matkou, s partnerem, dětmi, sourozenci, kolegy, šéfem.

- Vytvořte si obrázek své vnitřní ženy a vnitřního muže volnou formou a barevně – vyzkoušejte, která barva nejvíce odpovídá pocitu z vnitřního muže a ženy a jestli se vám líbí. 

Lekce 6.

Emocionální vrstva aury, jak najít silné zážitky z vlastního života na časové ose a na 3.vrstvě aury

DOPORUČENÍ

- Toto téma bývá nejbolestnější, protože se při kreslení rozpomínáme na situace, kdy nám bylo ublíženo. Dopřejte si čas, buďte na sebe vlídní.

- Téma sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty: Nakreslete si na časové ose momenty, které vás významně ovlivnily. Napište si k nim své pocity, věty, kterými vás někdo urážel nebo ponižoval. Rozpusťte je a transformujte v lásku.

- Na závěr ještě přidejte techniku vyčmrkání zbytků pocitů až do úplného pročištění.

Lekce 7.

Mentální vrstva aury, vliv předků, rodové zkušenosti, osobní mentální vzorce a myšlenkové stereotypy

DOPORUČENÍ

- Vyberte si téma, které vám v životě dělá velké starosti: peníze, partnerské vztahy, těžké nemoci, které se v rodině opakují (o rakovině víme, že není dědičná, ale to co dědíme, jsou názory, vztah k sobě, nebo životní styl a kuchyně) a nakreslete 4.vrstvu aury.

- Nakreslete strom předků a zeptejte se, zda odněkud proudí energie, které vaši situaci ovlivňují. Napište si postoje a názory, které vaši rodiče a prarodiče často opakovali.

- Vše zharmonizujte.

Lekce 8.

Karma a její obraz na 5.vrstvě aury, karmické zkušenosti jako vzpomínky duše na předchozí existenci, rodová karma

DOPORUČENÍ

- Kreslit karmickou vrstvu aury je poměrně náročný úkol a nemusíte být na něj ještě zralí. Pokud vám nepůjde, nic se neděje.

- Nejdříve si vytestujte, zda problém, který řešíte, má souvislost s karmou. Pokud ano, zeptejte se, zda to máte kreslit. Pokud ne, požádejte bytosti světla, aby se tohoto úkolu ujaly a pomohly vám zbavit se negativních důsledků předchozích životů. Jak testovat se dozvíte v 9.díle.

- Pokud se na to cítíte, nakreslete karmické dvojice a zkuste se vcítit do jejich vztahu, popř. si zkuste určit, o koho se jedná a napsat příčinu vašeho konfliktu.

Lekce 9.

Ochranný obal aury, pomocné dotazování - ano/ne, procenta, správná volba

DOPORUČENÍ

- Nyní, když znáte všechny části rozboru, vyberte si téma a nakreslete celý rozbor dohromady. Ukáže se vám, že všechno se vším souvisí. Že příčiny daného problému mají svůj obraz na všech rovinách. Ukázku takového rozboru najdete v 10.díle.

- Trénujte si pomocné dotazování na věcech, které si můžete ověřit

- Vymýšlejte si jiné způsoby zobrazení, zacházejte s úkoly volně - moje postupy nejsou dogma, taky je občas pozměňuji a nechám volně nakreslit cokoliv, co mi pomůže situaci pochopit.

Lekce 10.

Ukázka rozboru konkrétní situace

DOPORUČENÍ

Při celkovém rozboru je problém vidět ve všech souvislostech. Energie se stále proměňují v závislosti na tom, na co myslíme. Jedině častým tréninkem a kreslením různých situací vám začnou docházet hlavní linie vašeho života, které se stále vracejí v různých podobách.

Poznámky na závěr

Automatickou kresbu je možné používat mnoha různými způsoby. Nejtěžší je asi začít. Znám to sama - po kurzu mi trvalo 5 měsíců, než jsem začala sama kreslit. Chyběl mi totiž motiv. Dokud jsem nepochopila praktické využití automatické kresby, neměla jsem důvod kreslit. A pak se to spustilo samo, bez nucení. Nápady chodily, ale nevěděla jsem, jak je dát do souvislostí. Dlouhou dobu jsem změny energií prováděla nějak jinak, dokud nepřišel nápad opravit kresby jako ve škole červenou tužkou. A ten přišel až po 5 letech - po vydání první knížky! Takže buďte k sobě shovívaví, nevztekejte se, že vám to hned nejde, protože jde o proces objevování a přeměny a ten musí být postupný. Vše se děje v pravý čas.

Náš energetický systém je velmi složitý. Jsme vetkáni do neviditelné sítě vztahů napříč časem i prostorem a to nejen v naší současné realitě. Spojit se se zdroji, odkud budu přijímat pozitivní a pravdivé informace je velmi důležité právě tehdy, když toužíme, aby se svět stal lepším místem k životu všech lidí.

Kreslit čakry je pro začátečníka dostačující zdroj informací. Ze začátku jsem nic jiného nekreslila a přesto jsem dělala pokroky. Do videa se však nevešly základní informace o čakrách, protože je to téma tak rozsáhlé, že by vyšlo na další díl. Inspirujte se proto v knížkách, které se dané problematice věnují. Třeba i v mých knížkách Svět je kouzelná hra energií.

Způsob, jak zkoumám partnerské vztahy na úrovni čaker, však zřejmě jinde nenajdete. Když si nakreslíme celkové energie, které mezi sebou vysíláme jako jednotlivci, nedostaneme dost podrobný obraz, který by nám řekl, kde je problém. Kdežto přes čakry je to hned zřejmé.

Zobrazováním aury již vstupujeme do jemnohmotných energií člověka. Moje dělení aury na vrstvy vyplynulo z potřeby zkoumat jednotlivá témata. Někdy se můžete setkat s pojmy emoční, mentální a astrální tělo. Můžete si klidně přidat další. Nebo ubrat - vy si určujete, co chcete vědět a co chcete zpracovat. Časem se vaše potřeby změní.

Vše, co je zobrazeno v auře, je více skryto našemu vnímání. Přesto je to nadřazeno všemu ostatnímu dění. Jsou to informace, které globálně určují dění v našem životě a působí přes podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali.

Emoce jsou základní alchymický nástroj našeho života. Emoce určují, co se uloží do našeho podvědomí a jak následně reagujeme na podobné situace. Většinou však nehledáme radostné a šťastné chvíle, ale ty nepříjemné. Někdy může být bolest tak velká, že ani nemáme chuť se do ní znovu nacítit. Dokonce se může stát, že naše paměť tyto zážitky úplně vytěsní. Taková traumata je lepší zpracovat s někým druhým.

Vedle zážitků z prenatálního období, porodu a raného dětství, jsou také důležité zážitky z puberty. Mnoho sebeponižujících pocitů vzniklo na základě řečí okolí a na základě srovnávání s ostatními. V tomto období, kdy se z dětí stávají sexuální bytosti a začínají vnímat svou novou roli, vznikají sebedevastující závěry, kterých je dobré se zbavit.

Hned za emocemi jsou myšlenkové procesy v našem vědomí i nevědomí ty nejdůležitější, protože neznám myšlenku, která by byla emočně neutrální. Názory vznikají na základě zkušeností. A buď jsou to zkušenosti naše, nebo někoho jiného. Některé myšlenky si uvědomujeme, ty bzučí v naší hlavě celý den. Jiné si sedí skrytě v našem energetickém systému a projeví se v zásadních momentech našeho života.

Nezapomeňte, že myšlenky působí jak ven, tak dovnitř. A protože jsou zároveň vibracemi, přitahují ve vnějším světě lidi a situace se stejnou vibrací. Jakmile změníte vibraci svých myšlenek, změní se i svět kolem vás - to je zákon přitažlivosti. V opačném směru působí dovnitř tak, že svou vibrací přímo ovlivňují chod těla, metabolické procesy uvnitř buněk, imunitu, ukládání zplodin, schopnost vypořádat se s viry a bakteriemi atd. Zdraví je tedy závislé na myšlení a s ním spojenými emocemi.

Zkušenosti z našich minulých životů jsou hybatelem mnoha událostí a vztahů s určitými lidmi nejen v současném životě, ale i v předchozích nebo budoucích. Když se nám podaří zbavit traumat z těchto životů, kolo života nás přestane vracet do stejných situací, ve kterých si svou karmu odžíváme nevědomě prostřednictvím krizí a trápení.

Časovou osu si můžeme nakreslit i v tomto případě. Současná civilizace existuje od poslední potopy světa, tj. před 10.000 lety, takže po celou tu dobu vytváříme karmické zápletky. Pokud je vaše duše stará a byla tu víckrát, může to být pro vás velké překvapení.

Při rozboru postupujte vždy od celku k detailu. Čím konkrétněji stanovíte zadání, tím přesněji stanovíte příčiny problému. Na příklad chcete rozumět vztahu s určitou osobou. Nejdříve nakreslíte 2 kolečka a co mezi vámi proudí. Pak přejdete na čakry a jak vypadají energie mezi nimi. Nebo nakreslíte sebe ve chvíli, kdy na tu osobu myslíte - zobrazíte všechny 3 části rozboru - celkovou energii, vaše čakry a vaše vrstvy aury.

Upozornění: i když jste si jistí, že na vás určitá osoba vysílá negativní energie, nemusí si být tato osoba vědoma, že to dělá. Je jen málo případů, kdy chce někdo někomu záměrně ublížit. Nezaujměte proto bojovný postoj a nesnažte se mu to vrátit. Uškodili byste tím jen sobě. Tím, že zapracujete na společném problému, můžete mu pomoci, aniž by to věděl.