Životní energie je sexuální energie

Životní energie pochází ze Země

Dlouhá léta jsem se zabývala zobrazováním energií automatickou kresbou, abych našla příčiny určitého konkrétního problému, a přitom jsem zapomínala na to nejpodstatnější. Najít příčiny nedostatku životní energie. Nejen já, ale většina mých klientů měla v mém rozboru slabší energie spodních čaker. V jejich životech se neustále vyskytovaly problémy v rodinných vztazích, zápasili s nedostatkem financí, s neschopností nalézt smysl svého života nebo dát se na duchovní cestu a přitom se uživit. Vždy jsem dávala tyto problémy do souvislosti s negativním vztahem k tomu, co ztělesňuje energie země, tedy se životní energií, kterou čerpáme z planety, přírody a jejich duchovních sil. Se vztahem k ženským božstvům a ženské plodivé síle, která je zastoupena ve všem hmotném. Řešila jsem to přes mentální programy mysli. Přitom jsem si neuvědomovala, že přijmout životní energii země znamená totéž jako nechat proudit sexuální energii. A tady je ten zakopaný pes.

Vztah k sexualitě

Pokřivený vztah k sexualitě je patrný v naší společnosti na každém kroku. Nadužívání sexuálních symbolů v reklamě, obchod s dívkami, sexuální deviace a puritánství, vztahové problémy, neschopnost partnerů otevřeně mluvit o svých potřebách, neplodnost, to vše jsou mj. důsledky staletí, kdy sex byl považován za hřích, za nástroj ďábla a tedy nežádoucí. Z křesťanských náboženství se vytratil vztah k tělesnu a veškerá pozornost se obrátila ke spáse duše, jakoby tělo bylo jen nepříjemná nutnost, jehož potřeby se musí ignorovat, aby byla nalezena cesta do ráje. Ze zdravého a radostného aktu dvou milujících lidí se stal pouze nástroj pro zachování rodu a veškerá sexuální energie se ze života vytratila. Jenže libido a touhy nelze umlčet natrvalo. A tak se k sexualitě připojilo násilí, strach a pocity viny.

Historie lidstva je v podstatě historií násilí. Násilí páchaného na slabších a porobených. Vždy se týkalo žen. A tyto zážitky jsou vepsány do historie našich předků. Informace a zážitky, názory a přesvědčení se dlouhodobě vepisovaly do struktury DNA a staly se součástí naší tělesné schránky. Názory předávané výchovou z generace na generaci je ještě hlouběji vryly do našeho podvědomí. My a naši předkové jsme plody sexuálního aktu, často vynuceného nebo bez lásky. Životní energie předaná ve chvíli početí, omezená výše zmíněnými vlivy, nadále omezuje energii celého našeho života. Duše ví, jak to při početí bylo. Probouzí v nás pocity, které prožívala matka nejen v tu chvíli, ale i později v těhotenství a po porodu. Často se setkávám s přesvědčením, že klient nebyl chtěn, že nebyl přijat, že byl odmítnut. Souvisí to se vším, co jeho matka prožívala, se vztahy v rodině – s partnerem a rodiči, jejichž podporu tenkrát potřebovala nejvíce.

Oslabení životní energie

Sexualita se používá k ovládání a manipulaci, k ponižování a zesměšňování. Hrubost a necitlivost spojená se sexualitou, plozením a výchovou dětí se vepisuje do tělesných struktur těla a způsobuje řadu zdravotních problémů. Oslabují životní energii 1. a 2. čakry, kde způsobují jak snížený zájem o sex, tak oslabení vitality reprodukčních orgánů a jejich nemoci. Přeneseně také působí na snížení tvořivých schopností, úbytek radosti a spontánnosti, nezájem o život a celkový úbytek životní energie. Síla druhé čakry se projevuje přes ostatní čakry, zvláště pátou, kudy vyjadřujeme svou životní sílu ven. Je to sídlo naší schopnosti prosadit se ve vnějším světě. Tak má životní, potažmo sexuální energie vliv na náš úspěch. Spodní čakry jsou zodpovědné za ukotvení v realitě, za schopnost zajistit si hmotný a finanční dostatek. Ztráta této schopnosti pak vede ke ztrátě sebejistoty a sebevědomí.

Jsem žena a píšu hlavně pro ženy, i když výše zmíněné informace se týkají i mužů. Mám kolem sebe spoustu žen, které intuitivně hledají své místo v životě, hledají takový druh činnosti, která by je duchovně naplňovala, uspokojovala jejich potřebu služby a zároveň je uživila. Setkávají se však s dědictvím své minulosti. Zápasí s nízkým vědomím vlastní hodnoty, mají tendenci se obětovat pro druhé, nedokážou ocenit hodnotu své práce a stále jim naskakují mentální programy sebedestruktivního charakteru. Je to především vztah k sobě, který je brzdou seberealizace. Dá se na něm pracovat jak mentálně, tak na tělesné úrovni. Začíná to tak chápat více žen. Hledají např. svou božskou podstatu, seznamují se s tantrou, přijímají svou cykličnost a podřizují tomu život, chodí na terapie včetně vaginálního mapování ap. Vše z toho důvodu, aby odhalily, kým skutečně jsou.

Jak posílit životní energii

Cesta k životní energii vede přes sexualitu a přijetí vlastního těla. Naučila jsem se, že za své sexuální uspokojení a orgasmus je žena zodpovědná sama. Nemůže očekávat, že vše, co potřebuje, dostane od muže. Spíše naopak. Při spojení přebírá také často jeho energie, které v případě problematické kvality mohou udusit i její vlastní vitalitu a sexuální touhy. Ve chvíli uvědomění vzájemných souvislostí mezi životní a sexuální energií, mezi stavem čaker a naší historií,
můžeme najít mentálně emoční programy převzaté od předků, blokující životní energii, a projevující se na fyzické úrovni různými problémy. Od tělesných až po finanční. A samozřejmě je nutno začít prací s tělem. Jsou-li totiž psychické souvislosti projeveny až na fyzické úrovni těla, nemá smysl zůstávat jen u práce s myslí a psychikou.

Emoční traumata jde tedy odhalit jak psychoanalýzou, tak opačným postupem prací s tělem – nalezením zablokovaných míst a jejich uvolněním např. masáží. Naše intimní partie jsou však místem, kterému se většinou při masáži vyhýbáme. A tak se stávají skladištěm, ve kterém se hromadí staré emocionální jedy, mentální bloky a vztahová zranění. Naštěstí jsou tu prostředky, které jsou použitelné i k vážné práci se sebou. Jedním z nich je mapování za pomoci terapeuta. Sebepoznání tak intimního charakteru však není pro všechny. Nemusíme rovnou chodit na speciální terapie, abychom uvolnili napětí v intimních oblastech těla. Máme na to nástroj od pánaboha. Málokdo si totiž uvědomuje, že to, co nazýváme orgasmem, je v podstatě transformace energií. Pokud tedy chceme zapracovat na rozproudění životní energie, poznat bloky, které nám brání žít naplno, pak nezbývá, než postarat se o své uspokojení samy, např. s vhodným vibrátorem. Se záměrem uvolnit napětí, odhalit nevhodné programy, vydýchat bolesti. Záměr tak dá sebeuspokojení nový obsah, protože se dá využít k energetické léčbě. K transformaci všech nepříjemností v lásku a k posílení své vlastní životní energie.

K sexu jde přistupovat vulgárně i s úctou. Nebo ho pojmout jako terapeutický nástroj pro rozproudění životní energie. Všechno je o přístupu a záměru. Díky současnému životnímu stylu, plném přepínání, stresu a ignorování potřeb odpočinku, které snižují naši vitalitu a zásoby životní energie, je sex a rozproudění sexuální = životní energie nejjednodušší cestou k ozdravění. A jak známo, rozproudění sexuální energie může vést i k duchovnímu prozření a vyššímu poznání. Ve svém důsledku tak návratem ke zdravé sexualitě můžeme ozdravit celou společnost.

 

Zajímá vás, jak zobrazit energie pomocí automatické kresby a jak s nimi pracovat? Podívejte se na 2 úvodní lekce mého online kurzu, které jsou zdarma:

přejít na úvodní stránku kurzu 

Komentáře