JDE SKLOUBIT PODNIKÁNÍ S DUCHOVNEM?

Podnikám již mnoho let, prošla jsem si fází maximálního pracovního nasazení, kdy jsem sice byla finančně zajištěná, ale rodina a zdraví šly do kytek. Už tenkrát jsem si řekla, že chci mít všechny složky života vyvážené, toho se držím dodnes, i když to není někdy úplně jednoduché. Před časem jsem četla emaily Davida Kirše na téma, zda jde mít v rovnováze podnikání a ostatní složky života, a jeho závěr byl, že to není možné.

Dost o těchto tématech přemýšlím. Čtu články s tématikou jak dosáhnout úspěchu a vnímám v nich trochu rozpor. Existují totiž dva přístupy k tomuto tématu. Jeden z nich je takový ten běžný západní postup, který nám radí: udělejte ty a ty kroky, naplánujte přesně, co kdy uděláte a pak se dostaví výsledek. Dosažení cíle je nevyhnutelné. Proti tomu stojí východní názor, že veškeré usilování o naplnění potřeb je základem veškerého utrpení. Jak to tedy je?

Rovnováha je nejméně stabilní stav v našem životě. Lepší pojem než rovnováha je pojem vyvažování. Nejlíp je to vidět na houpačce se dvěma konci. Poblíž středu houpačky jsou výkyvy malé a rychle se střídají. Dramata života nastávají až ve chvíli, kdy se některá část našeho života dostane až dolů a tvrdě narazí na dno. Výkyv opačným směrem prožíváme jako radost, úspěch, dosažení cílů, naplnění snů. Na maximálním vrcholu pak prožíváme euforii, za kterou však zákonitě musí následovat propad. Oba extrémní stavy nepatří k harmonickému způsobu života. (Ale přiznejme si, život v rovnováze může být občas pěkná nuda.)

Pokud však chcete hned teď dobýt svět, prosadit se, přesvědčit ostatní, aby dělali, co vy chcete (třeba kupovali to, co nabízíte), pak by vám klidný vyrovnaný mírný stav a způsob jednání nebyl k ničemu. Sídlem vnitřní síly je oblast 3. čakry a sídlem sebejistoty, komunikace a charismatu je oblast 5. čakry. Když se chcete prosadit, musíte zvětšit jejich energii. Když ji spojíte s velkým srdcem, půjde to ještě líp. Na jedné straně toužíme mít hodně peněz, na druhé straně si uvědomujeme, že prosté bytí nic moc nepotřebuje. Právě tužby po naplnění potřeb nás vhánějí do stavů nespokojenosti, očekávání, netrpělivosti a zklamání, které jsou protipólem vyrovnanosti.

I velký úspěch je výkyv z rovnováhy, pokud si ho vynutíme za každou cenu neustálým soustředěním na práci a zanedbáním ostatních částí života. Jsme součástí sítě vztahů, takže se náš velký úspěch může vyrovnat neúspěchem někoho jiného, nebo ho zažijeme později sami ve vyšším věku, popř. až v příštím životě. Stav harmonického bytí znamená, že přijímáme vše, jak to je. Že jsme vděčni, za to, co máme a cítíme radost, která je nezávislá na vnějších okolnostech. Neznamená to, že nic nemáme, že nemáme plány a že nás v životě nepotká nic výjimečného. Naopak to znamená, že necháme k sobě tyto momenty připlout ve chvíli, kdy je ten správný čas. Pak se vše děje, jak má a události se podobají malým zázrakům. Dosáhnout toho stavu je velké mistrovství. Stále se učím, jak ho dosáhnout trvale. Jak to máte vy?

Komentáře